Rioleringswerk


Omdat het regenwater afgevoerd moet worden van het straatwerk leveren wij natuurlijk ook de riolering. Wij legen het geheel profesioneel aan inclusief kolken en putten, ook sluiten wij uw hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer zonodig aan. Ook het overleg met de gemeente , over aansluitingen op het gemeente riool, kunt u aan ons overlaten.

- Voordelen
Geen andere instalateur waardoor verwaring en kosten ontstaan.
Straatwerk en afwatering 100% op elkaar afgestemd.
Goede verdichting van de gegraven sleuven.


Tip: Klik op een afbeelding en bekijk er dan een grote foto van.